Privacybeleid

PRIVACYVERKLARING Vandaaghuurwoningen.nl

Via de website van Vandaaghuurwoningen.nl (www.Vandaaghuurwoningen.nl) worden privacygevoelige gegevens oftewel persoonsgegevens verwerkt. Vandaaghuurwoningen.nl acht een zorgvuldige omgang met persoonsgegevens van groot belang. Persoonlijke gegevens worden door Vandaaghuurwoningen.nl dan ook zorgvuldig verwerkt en beveiligd.

Bij de verwerking houdt Vandaaghuurwoningen.nl zich aan de eisen die de Wet bescherming persoonsgegevens (Wbp) stelt. Dat betekent onder andere dat Vandaaghuurwoningen.nl:

 • duidelijk vermeldt met welke doeleinden wij persoonsgegevens verwerken. Dat doen wij via deze privacyverklaring;
 • probeert de verzameling van persoonsgegevens te beperken tot alleen die persoonsgegevens die nodig zijn voor legitieme doeleinden;
 • Gebruiker eerst vraagt om uitdrukkelijke toestemming om persoonsgegevens te verwerken in gevallen waarin toestemming is vereist;
 • passende beveiligingsmaatregelen neemt om de persoonsgegevens te beschermen en dat ook eisen van partijen die in opdracht persoonsgegevens verwerken;
 • het recht respecteert om persoonsgegevens op aanvraag van Gebruiker ter inzage te bieden, te corrigeren of te verwijderen.

In deze privacyverklaring legt Vandaaghuurwoningen.nl uit welke persoonsgegevens worden verzameld en gebruiken en met welk doel.

Doeleinden van verwerking
v.nl verwerken de persoonsgegevens van Gebruikers in het algemeen voor de volgende doeleinden:

 • het leveren van de website www.Vandaaghuurwoningen.nl;
 • het aanmaken van een account en het gebruik maken van de diensten op de website;
 • het analyseren van statistieken en optimaliseren van de diensten.

Gebruik van persoonsgegevens
Door het gebruiken van de dienst van Vandaaghuurwoningen.nl laat elke Gebruiker bepaalde gegevens bij Vandaaghuurwoningen.nl achter. Dat kunnen persoonsgegevens zijn. Vandaaghuurwoningen.nl bewaart en gebruikt uitsluitend de persoonsgegevens die rechtstreeks door Gebruiker worden opgegeven of waarvan bij opgave duidelijk is dat ze aan Vandaaghuurwoningen.nl worden verstrekt ter verwerking. Vandaaghuurwoningen.nl zal de persoonsgegevens voor geen andere doeleinden gebruiken, tenzij Gebruiker daar vooraf toestemming voor hebt gegeven.

Account
Om gebruik te maken van de (Priority Acces) tot de website van Vandaaghuurwoningen.nl heeft een Gebruiker een account nodig. Bij het aanmaken van een account word de aspirant Gebruiker gevraagd om enkele persoonsgegevens aan v.nl te verstrekken. De gegevens die bij het aanmaken van een account worden ingevuld worden bewaard zolang het nodig is om gebruik te maken van de website.

Bij het aanmaken van een account voor de website, vraagt Vandaaghuurwoningen.nl om de volgende gegevens (afhankelijk van de optionele gegevens welke door jou zijn opgegeven):

 • voor-­‐ en achternaam
 • e-­‐mailadres
 • geslacht
 • woonplaats
 • telefoonnummer
 • geboortedatum

De bovenstaande gegevens worden gebruikt om aan Gebruiker de mogelijkheid te kunnen bieden actief van onze website gebruik te maken. Bovenstaande gegevens worden gebruikt voor de volgende doeleinden:

 • Het plaatsen van advertenties op onze website;
 • Het weergeven van advertenties welke afgestemd zijn op jouw profiel;
 • Reageren op advertenties op onze website;
 • Het in contact komen met een verhuurder;
 • Het in contact komen met een huurder;
 • Het aanbieden van soortgelijke diensten.

Vandaaghuurwoningen.nl kan, indien hiervoor toestemming is verleend, per e-­‐mail contact met Gebruiker opnemen voor commerciële doeleinden. Bij iedere communicatie langs deze weg wordt een afmeldmogelijkheid opgenomen.

Facebook
v.nl biedt de mogelijk een account te koppelen aan het Facebook-account/profiel van Gebruiker. Wanneer Gebruiker hiervoor kiest, verzamelt Vandaaghuurwoningen.nl de volgende gegevens via Facebook:

Bij het koppelen van het Facebook account van Gebruiker aan het account van Gebruiker bij Vandaaghuurwoningen.nl verzamelt Vandaaghuurwoningen.nl de volgende gegevens:

 • alle openbare informatie van het Facebook profiel van Gebruiker (bijvoorbeeld naam, opleiding en profielfoto)
 • e-­‐mailadres
 • woonplaats
 • geboortedatum
 • Facebook vriendenlijst

De bovenstaande gegevens worden gebruikt voor de volgende doeleinden:

 • Het aanvullen van het account van Gebruiker op onze website;
 • Het vinden en/of aanbieden van een woning met behulp van de Facebook vriendenlijst van Gebruiker;
 • Het weergeven van de advertenties welke afgestemd zijn op het profiel van Gebruiker.

Verstrekking aan derden
Slechts indien Vandaaghuurwoningen.nl uitdrukkelijk toestemming van Gebruiker heeft verkregen, zullen de door Gebruiker verstrekte gegevens verstrekken voor marketing activiteiten worden gebruikt.

Bij verkregen toestemming verstrekt Vandaaghuurwoningen.nl daartoe de volgende gegevens:

 • voor-­‐ en achternaam
 • e-­‐mailadres
 • geslacht
 • telefoonnummer
 • woonplaats
 • geboortedatum

De bovenstaande gegevens worden gebruikt om Gebruiker op de hoogte te brengen van persoonsgebonden aanbiedingen van deze derden.

Verder zal Vandaaghuurwoningen.nl de door Gebruiker verstrekte gegevens niet aan andere partijen verstrekken indien Gebruiker hiervoor geen toestemming heeft gegeven, tenzij dat nodig is in het kader van de uitvoering van de overeenkomst die Gebruiker met Vandaaghuurwoningen.nl sluit of indien dit wettelijk verplicht is.

Cookies
Wanneer Gebruiker de website van Vandaaghuurwoningen.nl bezoekt, wordt het IP-­‐adres automatisch opgeslagen in de logbestanden van onze webserver. Dat is nodig om Vandaaghuurwoningen.nl in staat te stellen de webserver op een goede manier te beheren en beveiligen.

Daarnaast gebruikt Vandaaghuurwoningen.nl het IP-­‐adres van Gebruikers ook om het gedrag online te volgen en te registreren, indien Gebruiker hiervoor toestemming heeft gegeven. Vandaaghuurwoningen.nl is in beginsel niet in staat om het IP-­‐adres van Gebruiker te koppelen aan diens naam, adres of andere identificerende informatie, behalve als Gebruiker Vandaaghuurwoningen.nl dergelijke informatie actief verstrekt en gebruik blijft maken van hetzelfde IP-­‐adres. De standaard-­bewaartermijn voor logbestanden is 6 maanden.

Wanneer Gebruiker de website van Vandaaghuurwoningen.nl voor het eerst bezoekt, wordt er een pop-­‐up getoond, die vraagt om het gebruik van bepaalde cookies en plugins te accepteren. Door op 'accepteren' te klikken, verleent Gebruiker toestemming om alle cookies en plugins te gebruiken zoals omschreven in de pop-­‐up en deze privacyverklaring. Door op 'instellingen' te klikken, kan Gebruiker kiezen om Vandaaghuurwoningen.nl toestemming te geven voor (1) alleen het plaatsen van die cookies die strikt noodzakelijk zijn om de website te laten werken (2) of alle cookies, inclusief die van Google Analytics. Gebruiker kan de instellingen altijd aanpassen door op de link naar 'cookie-­‐instellingen' in de footer te klikken.

Google Analytics
Als gebruiker aan Vandaaghuurwoningen.nl toestemming geeft via de cookie-­‐instellingen, gebruiken Vandaaghuurwoningen.nl Google Analytics om algemene statistieken te genereren en te bekijken hoe onze website wordt gebruikt door het publiek. De analytics-­‐programma's en cookies die Vandaaghuurwoningen.nl gebruiken, volgen niet wat specifieke bezoekers op onze website aan het doen zijn. Met deze statistieken is het mogelijk onze diensten te optimaliseren. Voor meer informatie over Google Analytics, zie graag de Google Analytics privacy overview. (http://www.google.com/intl/en_uk/analytics/privacyoverview.html)

Beveiliging
Vandaaghuurwoningen.nl neemt beveiligingsmaatregelen om misbruik van en ongeautoriseerde toegang tot persoonsgegevens te beperken. In het bijzonder de volgende maatregelen:

 • logische toegangscontrole, gebruik makend van wachtwoorden;
 • automatische logging van alle handelingen rond de persoonsgegevens;
 • encryptie (versleuteling) van digitale bestanden met persoonsgegevens;
 • beveiliging van netwerkverbindingen via Secure Socket Layer (SSL) technologie;
 • beveiligd intern netwerk;
 • doelgebonden toegangsbeperkingen;
 • controle op toegekende bevoegdheden.

Websites van derden
Deze verklaring is niet van toepassing op websites van derden die door middel van links met deze website zijn verbonden. Vandaaghuurwoningen.nl kan niet garanderen dat deze derden op een betrouwbare of veilige manier met persoonsgegevens omgaan. v.nl raden aan de privacyverklaring van deze websites te lezen alvorens van deze websites gebruik te maken.

Wijzigingen in deze privacyverklaring
Vandaaghuurwoningen.nl behoudt zich het recht voor om wijzigingen aan te brengen in deze verklaring. Wijzigingen zullen op deze website worden gepubliceerd en oude versies houden Vandaaghuurwoningen.nl beschikbaar. Het verdient aanbeveling om deze verklaring geregeld te raadplegen, zodat Gebruiker van deze wijzigingen op de hoogte is en blijft.

Inzage en wijzigen van jouw gegevens
Indien Gebruiker een account heeft voor de website Vandaaghuurwoningen.nl, heeft Gebruiker na schriftelijk verzoek de mogelijkheid zijn persoonlijke gegevens in te zien. Indien de gegevens niet kloppen, kan Gebruiker Vandaaghuurwoningen.nl schriftelijk (en tevens per e-­‐mail) verzoeken om de gegevens te wijzigen of te laten verwijderen.

Contactgegevens
Als je/u vragen hebt over jouw/uw privacy en onze privacyverklaring, dan kunt jij/kunt u deze stellen via het contactformulier op onze website, door een e-­‐mail te sturen naar [email protected]